Norrlands Trähus

Hej Markus Granqvist på Norrlands Trähus. Varför väljer ni att vara medlem i MFB Academy?
– Vi ser många positiva egenskaper med byggsystemet. Akademin gör att utvecklingen går snabbare framåt genom att flera hjälps åt. Det skapar också ett forum då man kan hitta och fördela kompetens- och resusbehovet.  

Vilka fördelar ser ni med byggsystemet kopplat till stora spännvidder?
– Framförallt att det ökar flexibiliteten i utformningen. 

Vill du berätta mer om det första projektet med Masonite Beams Flexibla Byggsystem?
– Som ett första projekt med byggsystemet så hade vi förmånen att få leverera en villa som går under namnet Villa Mickelsgård. Beställaren ville bygga ett hus med stark ekologisk profil och därför passade det sig ypperligt för oss att leverera en stomme med Masonite Beams Flexibla Byggsystem och Termoträs isolering. Beställaren som är musiker har ett intresse för akustik och därför var det positivt att vi kunde göra detta som ett pilotprojekt med byggsystemet för lägenhetsskiljande väggar- och bjälklag. Huset kommer ha en liten musikstudio.  

Vilka fördelar ser du med byggsystemet kopplat till montage?
– Med träelementtillverkning i trä får vi lätta paket som är effektiva att transportera. Eftersom varje lastbil rymmer många element är det enkelt att få fram snabba flöden på byggarbetsplats och ett snabbt montage.   

Vad har ni lärt er från projektet med Villa Mickelgård?
– Slutsatser för projektet är att det är av stor vikt att ha god koll på installationerna vid montage. För projektet genomfördes även akustikmätningar som gav goda resultat. Mätningarna gjordes med många olika variationer av skivlager och vi klarade BBR krav och även B-klass. Detta trots att vi bara hade en 250mm lättbalksstomme. En trevlig lärdom.

Markus Granqvist

Norrlands Trähus

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!