Glommen & Lindberg

Hej Anders Tengbom på Glommen & Lindberg! Varför väljer ni att vara medlemmar i MFB Academy?

– För att vi, med olika positioner i branschen, kan hjälpa till att utveckla byggsystemet till något riktigt bra.

Vilken kunskap tillför ni?
– Vi tillför kunskap gällande helheten; hur vi kan beställa, bygga, äga och förvalta hus som är cirkulära och resurssnåla.

Hur ser ni på det snabba uppförandet av byggsystemet?
– Masonite Beams professionella sätt att förbereda färdigkapade balkar gynnar vår tid. Dessutom är kapningen alltid noggrant utförd och leveranserna är säkra.

Hur ser du på förvaltandet av fastigheterna?
– Det är en dröm att förvalta husen eftersom de blir extremt resurssnåla under sin livslängd.

Vad ser ni i övrigt för fördelar med byggsystemet?
– Att vi kan bygga åtta våningar och klarar ljuddämpning samt brand så bra som vi gör.

 

Anders Tengbom

Glommen & Lindberg

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!