Bjerking

Hej Björn Johansson på Bjerking. Varför väljer ni att vara medlem i MFB Academy?
– Av flera anledningar. Dels har vi jobbat ihop länge och känner varandra väl, dels tror vi på byggsystemet. Förutom själva kunskapsutbytet inkluderar även medlemsföretagen varandra i olika projekt. Därför har akademin utvecklats väldigt positivt – det är bra företag som är inblandade där alla vill bidra.

Vilka fördelar ser ni med byggsystemet kopplat till stora spännvidder?
– Flexiblare planlösningar, du slipper att ha en extra bärlinje invändigt och kan bygga från yttervägg till yttervägg. När du inte behöver bärande innerväggar blir det friare för arkitekten men även ett kostnadseffektivare bygge.

Vilka fördelar ser ni med byggsystemet kopplat till dimensionering?
– Snart kommer Masonite Beams lansera bättre stöd och hjälpmedel för att underlätta dimensioneringen. Vi har tillgång till bra hjälpmedel redan idag som underlättar våra byggen.

På vilket sätt lämpar sig byggsystemet för arkitekter och konstruktörer?
– Genom spännvidderna som ger större frihet och flexibilitet. Men även de akustiska egenskaperna.

 

Björn Johansson

Bjerking

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!