Vår akademi

Tillsammans bygger vi ett hållbart Sverige

Masonite Beams grundade MFB Academy 2012 för att utveckla framtidens byggande i trä. Sedan dess har många spännande projekt rotts iland som vi är stolta över.

Vår akademi MFB Academy består av partners som bygger med och utvecklar Masonite Beams Flexibla Byggsystem – MFB™.  Inom vår akademi har vi levererat, konstruerat och byggt stommen med Masonite Beams Flexibla Byggsystem till flera byggprojekt i Sverige.

Bred expertis

Idag består akademin av medlemmar med expertkompetens inom ljud, brand, energi, arkitektur och konstruktion. Våra experters långa erfarenhet säkrar varje projekt från start till mål och ser till att resultatet blir kostnadseffektivt och hållbart.

Akademin har sammansatt manualer, instruktioner och checklistor som säkrar och snabbar på byggprocessen. MFB Academy har också samlat ihop en gedigen kunskapsbank baserat på tidigare erfarenheter och kunnande från både medlemmar och tidigare referensobjekt.

Allt för att underlätta för dig som vill bygga i trä.

Akademin i korthet:

  • Vi vidareutvecklar Masonite Beams Flexibla Byggsystem MFB som ägs av Masonite Beams
  • Vi strävar efter att bygga hållbart och kostnadseffektivt
  • Vi gör det enkelt att bygga element och moduler med hög prefabriceringsgrad
  • Vi utvecklar smartare bygglösningar med experter inom olika områden
  • Vi sprider kunskap kring hållbara byggsystem och stommar
  • Vi hjälper till att övertyga beslutsfattare för att främja byggande i trä
  • Vi skapar nya kontaktytor i branschen

Partners i vår akademi

Nedan ser du några av våra partners i vår akademi

Nyhetsbrev

Läs våra senaste nyhetsbrev. Tryck för att ladda ned.

Läs våra intervjuer

Klas Hagberg

Acouwood

”Vi kan dämpa ljud i både stora som små byggnader genom smarta val och lösningar. Idag har vi lyckats bygga upp till åtta våningar utan att äventyra akustiken.”

Anders Tengbom

Glommen & Lindberg

”Masonite Beams byggsystem gör husen extremt resurssnåla under sin livslängd. Därför är det en dröm att förvalta husen”

Björn Johansson

Bjerking

”Byggsystemets stora fördelar är att du får flexiblare planlösningar tack vare de stora spännvidderna. Det ger större frihet och flexibilitet för arkitekterna. Vi rekommenderar byggsystemet till många”.

Markus Granqvist

Norrlands Trähus

”Byggsystemet möjliggör för ett hållbart byggande och smidig montage"

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!