Skola

Här hittar du byggkonceptet Skola. Med vårt byggkoncept skapar vi möjligheter att konstruera skolbyggnader som är flexibla, klimatvänliga och anpassade för ett cirkulärt tänkande.

Byggkonceptet går både att bygga på plats, med planelement eller som moduler/volymer.

Med vårt byggkoncept Skola kan du bygga fastigheter med:

  • Komponenter som är testade för att ge goda inomhusmiljöer för de som vistas där.
  • Naturligt låga CO2-utsläpp över materialets livscykel som bidrar till högt ställda ambitioner på hållbarhet.
  • Minimerade köldbryggor tack vare Masonite Beams Lättbalk. Detta innebär en ökad energieffektivitet under driften.
  • Genomtänkta knutpunkter som ger byggsystemet goda förutsättningar för cirkularitet och återbruk.
  • Väggtyper som kan optimeras för att uppfylla akustik- och brandkrav som finns i skolan.

Miljö och hållbarhet
Vi värnar om skogen och ett hållbart skogsbruk. I vårt resurssnåla system använder vi 47% mindre råvara än traditionella stommar. Råvaran är spårbarhetscertifierad enligt miljömärkningarna Sundahus, BASTA, Byggvarubedömningen, Husproduktportalen med flera. 

Användningsområden
Våra lättbalkar går att använda i hela stommen både bjälklag, väggar och tak.

Bygg ditt hus:

 

Du vet väl om att Masonite Beams är en balkproducent som producerar lättbalk.  Genom våra koncept kan du bygga platsbyggt, element eller volymer på egen hand. Vår egen akademi kan hjälpa dig på vägen till att bygga ditt hus, läs mer om MFB-Academy här!

 

Referensobjekt

Glänningeskolan & Glänningehallen, Laholm

Nya Glänningeskolan i Laholm är byggd enligt internationell passivhusstandard. Här är en funktionell och flexibel planlösning i fokus tillsammans med ett övergripande energitänk. Skolbyggnaden utgörs av två enkla huskroppar i två plan som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Skolan invigdes i augusti 2019 och nominerades till Årets Bygge 2020.

Skolan är byggd med Byggkoncept Industri med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Kommunfastigheter i Laholm AB 
Byggentreprenör: MVB
Arkitekt: PE

Referensobjekt

Hedlunda förskola

Hedlunda Förskola ligger i Umeå och är idag ett av världens nordligaste internationellt certifierade passivhus. Förhoppningen är att skolan ska bli en förebild för framtida projekt och främja barnens fantasi och utveckling. Samtliga material är giftfria och nästan alla är förnybara. Skolan ritades av Sweco Architects och stod färdig 2014.

Skolan är byggd med Byggkoncept Industri med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Umeå Kommun 
Byggentreprenör: VNB Byggproduktion
Arkitekt: Sweco Architects 

Referensobjekt

Vegaskolan i Vännäs

Vegaskolan har byggts ut och fått en passivhuscertifierad påbyggnad. I den giftfria och ekologiska miljön har Vegaskolan utökat verksamheten med en skola för årskurs 1–6, fritids, särskoleklasser samt även ortens nya huvudbibliotek. Grundkonstruktionen består av Masonite Beams Byggkoncept som kläs med högtryckslaminerade Trespa fasadskivor och ett passivhuscertifierat glasfasadsystem. Skolan kommer att certifieras som MiljöByggnad guld som säkerställer en högklassig inomhusmiljö med t.ex. mycket låga radonhalter.

Skolan är byggd med Byggkoncept Industri med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Vännäs Kommun
Byggentreprenör: VNB Byggproduktion
Arkitekt: Sweco Architects 

Referensobjekt

Skogslunden

Projektet Skogslunden är byggt i Åkersberga.Skogslunden är en förskola med totalt fem avdelningar.  Uppvärmningen sker via solgångare. Projektet är det första certifierade passivhuset i Sverige. Förskolan är ritad av Bleck arkitekter. 

Förskolan är byggd med Byggkoncept Industri.

Beställare: Armada Fastighets AB
Arkitekt: Bleck Arkitekter

Referensobjekt

Liljaskolan

Liljaskolan är ett tillbyggnadsprojekt av en skola i Vännäs som byggs under 2021. Skolan är byggd med trästomme och Masonite Beams levererar lättbalk till projektet. Skolan planeras att färdgiställas under 2021. 

Skolan är byggd med Byggkoncept Industri med Byggsystemet Planelement. 

Beställare: Vännäs Kommun 
Byggentreprenör: VNB Byggproduktion
Projektörer: Structor byggteknik
Arkitekt: White Arkitekter

Kontakta mig Henrik

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!