Flerbostadshus

Här hittar du byggkoncept Flerbostadshus. Konceptet Flerbostadshus möjliggör flexibla planlösningar, stora spännvidder och arkitektoniska möjligheter. Dessutom är det ett hållbart val som ger en sund inomhusmiljö. Vi hjälper dig att hitta rätt information som passar just ditt byggprojekt.

Byggkonceptet går både att bygga på plats, planelement eller som moduler/volymer.

Med vårt byggkoncept flerbostadshus kan du uppnå hus med

  • Bra inomhusmiljö – emissionsfritt
  • Bra ljudkomfort
  • Fuktanalyserade konstruktioner
  • Klimatneutralt (enligt LCA-analys) och resurssnålt
  • Stor arkitektonisk frihet
  • Energisnåla, lång livslängd
  • Snabbmonterat

Egenskaper med flerbostadshus med Masonite Beams Byggsystem:

  • Upp till 8 våningar
  • Uppnå upp till ljudklass A
  • Upp till brandklass REI120

Miljö och hållbarhet
Enligt en ny studie genomförd av Svenska Miljöinstitutet visar Masonite Beams Flexibla Byggsystem lägst klimatpåverkan för flervåningshus av de byggsystem som hittils analyserats. Vi värnar om skogen och ett hållbart skogsbruk. I vårt resurssnåla system använder vi 47% mindre råvara än traditionella stommar. Råvaran är spårbarhetscertifierad enligt miljömärkningarna Sundahus, BASTA, Byggbasen, Husproduktportalen med flera. 

Användningsområden
Våra lättbalkar går att använda i hela stommen både bjälklag, väggar och tak.

Bygg ditt hus

Du vet väl om att Masonite Beams är en balkproducent som producerar lättbalk Genom våra koncept kan du bygga platsbyggt, element eller volymer på egen hand. Vår egen akademi kan hjälpa dig på vägen till att bygga element eller moduler/volymer, läs mer om MFB-Academy här!

Referensobjekt

Karlgård i Skellefteå

Fem stycken ekologiska, tysta, energisnåla trähus på med fem våningar som projekterades i 5D med Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Karlgård i Skellefteå byggdes av Grönbo och med Glommen & Lindberg som byggherre. Stommen har många unika fördelar och en positiv klimatpåverkan, eftersom den binder mer koldioxid än det går åt vid tillverkningen. Tillsammans med Masonite Beams har Grönbo arbetat målmedvetet för att även skapa en tyst boendemiljö, och utvecklat en unik lösning där ljudklass A uppnås. Dessutom är väggens konstruktion brandsäkerhetsklassad enligt REI 90. 

Lägenheterna är byggda med Byggkoncept Flervåningshus med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Glommen Lindberg
Byggentreprenör: Grönbo
Arkitekt: Blockark arkitektur 

Referensobjekt

S:t Ilian i Enköping

S:t Ilian är världens högsta byggnad med lättbalk. Huset är ett åttavåningshus med totalt 33 lägenheter. Flervåningshuset byggdes industriellt i husfabrik och montering skedde under väderskydd på byggarbetsplats. Flervåningshuset S:t Ilian har visat att det går att bygga högt, lätt och resursefffektivt utan att göra avkall på akustisk kvalitet. Med ett minimalt LCA-avtryck, effektiv projektering och hög grad av prefabricering säkerställdes en god kvalitet på projektet. 

Åttavåningshuset är byggd med Byggkoncept Flervåningshus med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Vernum Fastigheter
Byggentreprenör: Grönbo 
Arkitekt: Scott Rasmusson Källander 

Referensobjekt

Äldreboendet Kullen

Äldreboendet Kullen är ett projekt i centrala Nordmaling med kommunen som byggherre. Projektet bestod av ett flervåningshus med totalt 12 lägenheter fördelade på två våningar. För projektet Kullen låg stor fokus på att skapa en effektiv byggprocess med höga krav gällande kvalitet, akustik och energi. 

Äldreboendet är byggd med Byggkoncept Flervåningshus med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Nordmaling Kommun 
Byggentreprenör: OF-bygg
Arkitekt: QPG 

Referensobjekt

Lusthusbacken

Projektet Lusthusbacken består av 24 lägenheter fördelade på fyra stycken hållbara hyreshus med ekologiska detaljer. Målet med bygget var att bygga giftfritt, energisnålt och ekologiskt med förnybara material. Lägenheterna har en väl genomtänkt planlösning med stora fönster och balkonger ner mot vattnet. Lusthusbacken blev 2019 nominerat till Årets Bygge. 

Hyreshusen är byggda med Byggkoncept Flervåningshus med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Polarrenen
Byggentreprenör: Grönbo
Arkitekt: Block Arkitektkontor

Referensobjekt

Versus

Projektet Versus är tre stycken hyreslägenhetshus med totalt 135 lägenheter i Sollentuna. Lägenhetshusen projekterades i 5D med Masonite Beams Byggsystem. Hela stommen för byggnaderna består av 90 procent trä. Den diffusionsöppna konstruktionen ger ett bättre inomhusklimat eftersom materialkompositionen gör att huset andas. Efter genomförda ljudmätningar på projektet visar det sig att Versus är bostäder som möter höga krav på ljudmiljö och mäter upp ljudklass B för luftljudsisoleringen för skiljekonstruktioner och ljudklass A för stegljud mellan lägenheterna. 

Lägenheterna är byggda med Byggkoncept Flervåningshus med Byggsystemet Planelement.

Beställare: Vernum Fastigheter 
Byggentreprenör: Grönbo
Arkitekt: DINELLJOHANSSON 
Akustiker: Acouwood 

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!