Alla konstruktioner och lösningar ska ses som inspiration och bör alltid verifieras av konsult eller konstruktör.

Y 101 Yttervägg med stående installationsskikt REI60

Flerbostadshus
Påbyggnad
Industri
Platsbyggt
Planelement
REI 60

Bärande yttervägg för, i huvudsak, hus upp till fyra våningar. All last upptas av Masonites lättregel. Väggen ger god byggekonomi samtidigt som den är utmärkt ur energihänseende, där lättbalken ger mycket små köldbryggor med det bärande skiktet som samtidigt är isolerande. Goda energivärden erhålls därmed för en relativt tunn vägg.

Uppbyggnad:

  1. Fasad
  2. Spikläkt 34 x 70 mm, cc600mm
  3.  Gipsskiva 9 mm GU
  4. Isolering 300 mm
  5. Masoniteregel R300
  6. Fuktspärr
  7. Installationsskikt 45 x 45 mm, cc600
  8. Isolering 45 mm
  9. Gipsskiva 15 mm GF
  10. Gipsskiva 15 mm GF

Regeltyp U-värde [W/m2, °C] Ljudreduktion [dB] Ljudklass Brandklass Isolertjocklek [mm] Total tjocklek [mm]
R200 0,154 REI 60 245 285
R220 0,143 REI 60 265 305
R240 0,133 REI 60 285 325
R250 0,129 REI 60 295 335
R300 0,111 DnT,A,tr = 44 dB
Rw = 49 dB
Ctr,50-3150 = -11 dB
C50-3150 = -3 dB
Filnamn Beskrivning

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!