Alla konstruktioner och lösningar ska ses som inspiration och bör alltid verifieras av konsult eller konstruktör.

Takelement

Industri
Planelement

Takelement som kan användas som klimatavskiljare i de flesta typer av byggnader. Denna lösning passar bra för exempelvis skolbyggnader, padelhallar och sporthallar där det ställs höga krav på fri spännvidd. Byggelementet bygger på samverkansteknik mellan lättbalkar och det yttersta skivskiktet där du med spiklimning får en momentkapacitet som är 3-4 gånger större än enbart med lättbalkar. 

Uppbyggnad:

  1. Takbeläggning underlagspapp eller färdig ytpapp
  2. 14,5 - 18 ,m konstruktionsplywood
  3. Masonite Beams Lättbalk H200 - HB 500
  4. Mineralull
  5. Lackerad stålplåt 

För brandklass överstigande REI60 krävs alltid ett extra skikt med brandgips under den understa plåten. Detta kan prefabriceras eller monteras direkt på plats.

För byggdetaljer, se mer här!

 

Konstruktionslösning av akademimedlemmen Lättelement i Örnsköldsvik

Detta är en taklösning av Lättelement med Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Lättelement ingår i Masonite Beams egna akademi. Vill du köpa färdiga planelement så kan du kontakta lättelement här!

 

Detta är en lösning från husfabriken och elementtillverkaren lättelement.

Regeltyp U-värde [W/m2, °C] Ljudreduktion [dB] Ljudklass Brandklass Isolertjocklek [mm] Total tjocklek [mm]
H - HB 200 0,189 47-49 REI30-REI90 200 216
H - HB 250 0,159 47-49 REI30-REI90 250 266
H - HB 300 0,125 47-50 REI30-REI90 300 316
H - HB 350 0,107 47-50 REI30-REI90 350 366
H - HB 400 0,093 47-50 REI30-REI90 400 416
H - HB 450 0,083 47-50 REI30-REI90 450 466
H - HB 500 0,074 47-51 REI30-REI90 500 516
Filnamn Beskrivning

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!