Alla konstruktioner och lösningar ska ses som inspiration och bör alltid verifieras av konsult eller konstruktör.

K 136 Ytterväggshörn

Villa
Flerbostadshus
Påbyggnad
Planelement

Principlösning för hur ett ytterväggshörn med väggelement uppbyggt enligt Y111 kan utformas. Lösningen är beprövad och ger ett snabbt montage på byggarbetsplatsen.

Uppbyggnad:

  1. Montageskruv
  2. Tätningslist
     

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!