Alla konstruktioner och lösningar ska ses som inspiration och bör alltid verifieras av konsult eller konstruktör.

Bjälklagselement

Industri
Planelement
Ljudklass B
Ljudklass BBR
REI 30
REI 60
REI 90

Bjälklagselement som kan användas i lokaler och bostäder i ljudklass C och B. Elementet passar även som klimatavskiljare i terasser. För att uppnå dessa ljudklasser krävs vanligtvis olika tillägg i form av exempelvis stegljudsmatta och gipsskivor upphängda i läkt alternativt akustikläkt samt anpassade knutpunkter. Några av tilläggen kan prefabriceras i fabriken hos Lättelement som levererar lösningen. 

Uppbyggnad:

  1. 22 mm golvspånskiva alt. 15-18 mm konstruktionsplywood
  2. Masonite Beams Lättbalk H200 - HB500
  3. Mineralull 
  4. Lackerad Stålplåt

För brandklass överstigande REI60 krävs alltid ett extra skikt med brandgips under den understa plåten. Detta kan prefabriceras eller monteras direkt på plats.

För byggdetaljer, se mer här!

 

Konstruktionslösning av akademimedlemmen Lättelement i Örnsköldsvik

Detta är en bjälklagslösning av Lättelement med Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Lättelement ingår i Masonite Beams egna akademi. Vill du köpa färdiga planelement så kan du kontakta lättelement här!

 

Detta är en lösning från husfabriken och elementtillverkaren lättelement.

Balktyp U-värde [W/m2, °C] Ljudreduktion [dB] Ljudklass Brandklass Isolertjocklek [mm] Total tjocklek [mm]
H - HB 200 0,189 47-49 REI30-REI90 200 216
H - HB 250 0,159 47-49 REI30-REI90 250 266
H - HB 300 0,125 47-50 REI30-REI90 300 316
H - HB 350 0,107 47-50 REI30-REI90 350 366
H - HB 400 0,093 47-50 REI30-REI90 400 416
H - HB 450 0,083 47-50 REI30-REI90 450 466
H - HB 500 0,074 47-51 REI30-REI90 500 516
Filnamn Beskrivning

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!