Visa filter
Sök
Lösningar
Lösningar
Byggdetaljer
Konstruktioner
Bjälklag
Generella
Innvervägg
Knutpunkter
Tak
Yttervägg
Koncept
Villa
Flerbostadshus
Påbyggnad
Industri
Skola
System
Platsbyggt
Planelement
Volym
Brandklass
REI 15
REI 30
REI 60
REI 90
REI 120
Ljudklass
Ljudklass A
Ljudklass B
Ljudklass BBR

I denna filtreringsfunktion hittar du konstruktioner och lösningar i lättbalk för våra byggkoncept villa, flerfamiljshus, påbyggnad och industri.

Lösningar

B 101 Lägenhetsskiljande bjälklag

Lägenhetsskiljande bjälklag med REI 60 och ljudklass BBR. 

B 102 Invändigt loftgångsbjälklag

Loftgångsbjälklag med R 30 och ljudklass BBR. 

B 103 Bjälklag förråd

Bjälklag för förråd och hus upp till 4 våningar. 

B 105 Lägenhetsskiljande bjälklag

Lägenhetsskiljande bjälklag med REI 60 och ljudklass B. 

B 109 Lägenhetsskiljande bjälklag

Lägenhetsskiljande bjälklag med REI 60 och ljudklass B. 

B 110 Vindsbjälklag

Vindsbjälklag för villa och radhus.

B 111 Vindsbjälklag

Vindsbjälklag som passar villa och radhus.

B 112 Mellanbjälklag

Mellanbjälklag som passar villa och radhus. 

B 113 Krypgrundsbjälklag

Blindbotten för villa och radhus. 

B 114 Lägenhetsskiljande bjälklag

Lägenhetsskiljande bjälklag med REI 60 och ljudklass B.

B 115 Mellanbjälklag skola

Mellanbjälklag för skolor med installationsutrymme.

B 116 Mellanbjälklag Skola

Mellanbjälklag för skolor med installationsutrymme.

Bjälklagselement

Beprövat bjälklagselement passar till flera olika byggnadstyper: sporthallar, skola, kontor och industribyggnader. Klarar ljudklass B och C och brandklass upp till REI90.

I 101 Lägenhetsskiljande innervägg

Lägenhetsskiljande innervägg med REI 60 och ljudklass BBR. 

I 102 Bärande innervägg

Bärande inntervägg för hus upp till fyra våningar med brandklass R 60. 

K 101 Mellanbjälklag – Yttervägg

Mellanbjälklag för yttervägg eller innervägg som passar bra vid höga krav på brand och akustik. 

K 102 Mellanbjälklag – Bärande innervägg

Infästning av bärnade innervägg mot mellanbjälklag. 

K 103 Yttervägg – Grund

Infästningslösning av yttervägg mot grund med styrregel. 

K 104 Innervägg – grund

Infästningslösning av innervägg mot grund med styrregel. 

K 105 Lägenhetsskiljande vägg – Grund

Infästningslösning av lägenhetsskiljande vägg mot grund med styrregel. 

K 106 Mellanbjälklag – Yttervägg

Infästningslösning av mellanbjälklag mot yttervägg. Passar projekt med höga krav på akustik och brand. 

K 107 Mellanbjälklag – Bärlina

Infästningslösning för mellanbjälklag mot bärlina. Passar bra vid projekt med höga krav på brand och akustik. 

K 127 Ytterväggshörn

Hörnlösning för ytterväggshörn vid elementmontage. 

K 128 Yttervägg – Tak – Vindsbjälklag

Knutpunktslösning för användande av fackverkstakstolar. Kan användas för fläktrum eller som förrådsutrymme. 

K 129 Montering av kortlingar

Lösning med kortlingar för att reducera svikt i bjälklag. 

K 130 Infästning fönster

Infästningslösning av fönster i yttervägg. 

K 131 Mellanbjälklag – Yttervägg – balkong

Infästningslösning av mellanbjälklag mot yttervägg med balkong eller loftgång. 

K 133 Yttervägg - Bärande innervägg

Lösning för att ansluta bärande innervägg mot yttervägg vid elementmontage.

K 134 Yttervägg - Lägenhetsskiljande vägg

Lösning för att ansluta lägenhetsskiljande vägg mot yttervägg vid elementmontage. 

K 135 Yttervägg elementskrav

Lösning för elementskarv med väggelement för snabb montage på byggarbetsplats.  

K 136 Ytterväggshörn

Principlösning för hur ett ytterväggshörn med väggelement kan utformas med snabb montage. 

K 141 Mellanbjälklag - yttervägg

Principlösning för knutpunkt som passar för planelement/elementbyggande av villor. 

K 143 Yttervägg - tak

Knutpunktslösning för tak och yttervägg som passar villa. Lösningen passar både för platsbyggande och planelementbyggande av villa. 

K 144 Yttervägg - takstol

Knutpunkt yttervägg mot tak. Beprövad lösning som passar platsbyggande av villa. 

K 145 Yttervägg - Krypgrund

Knutpunkt för yttervägg för krypgrund. Denna lösning passar sig för platsbygge och planelementbygge av villa. 

K 148 Mellanbjälklag - Innervägg
K 150 Mellanbjälklag - Yttervägg

Infästning av mellanbjälklag mot yttervägg i skolor.

T 101 Tak

Ventilerad takkonstruktion som passar alla typer av takbeläggningar. 

T 102 Tak

Taklösning som passar villa och radhus. 

Takelement

Takelement för skolbyggnader, padelhallar eller sporthallar som passar höga krav på fri spännvidd. 

Väggelement

Väggelement som passar högre hallbyggnader. Brandklass upp till REI90 och U-värde ned till 0,074 W/m2, °C.

Y 101 Yttervägg med stående installationsskikt

Lösning för bärande yttervägg för byggnader upp till fyra våningar. Brandklass REI60 och U-värde ned till 0,071 W/m2, °C.

Y 102 Yttervägg med stående installationsskikt

Lösning för bärande yttervägg för hus upp till fyra våningar. Brandklass REI 30 och U-värde ned till 0,071 W/m2, °C.

Y 103 Vägg Loftgång

LLösning vägg mot loftgång för hus upp till fyra våningar. Brandklass REI60 och U-värde ned till 0,071 W/m2, °C.

Y 104 Yttervägg med träfiberisolering

Lösning för bärande yttervägg för byggnader upp till åtta våningar. Brandklass REI 120 och U-värde ned till 0,074 W/m2, °C.

Y 108 Yttervägg

Lösning för bärande yttervägg för byggnader upp till fyra våningar. Brandklass REI60 och U-värde ned till 0,073 W/m2, °C.

Y 110 Yttervägg

Lösning bärande yttervägg för byggnader upp till åtta vånignar. Brandklass REI90 och U-värde ned till 0,073 W/m2, °C.

Y 111 Yttervägg

Ytterväggslösning för bärande yttervägg för byggnader upp till fyra våningar. REI60 och U-värde ned till 0,068 W/m2, °C.

Y 112 Yttervägg

Ytterväggslösning som passar villa både för platsbygge, planelement och volymer/moduler. 

Byggdetaljer

B01-100

Principutförande bjälklag. 

B02-100

Grundmur med isolerkärna del 1. 

B02-105

Grundmur med isolerkärna del 2. 

B02-110

Grundmur med isolerkärna del 3. 

B02-200

Grundmur med isolering på ut- och insida del 1. Lättbalk eller vägg av konstruktionsvirke. 

B02-205

Grundmur med isolering på ut- och insida del 2. Utförande med klossförstärkt golvbjälke.

B03-100

Upplag på bärande vägg med olika alternativ del 1. 

B03-105

 Montering av klossförstärkning del 2. 

B03-110

Klossförstärkning, tabell och exempel del 3.

B04-100

Stegförstärkning under bärande vägg del 1. 

B04-105

Stegförstärkning under bärande vägg del 2. 

B04-110

Upplagskapacitet mittupplag med eller utan förstärkning.

B04-115

Upplagskapacitet ändupplag med eller utan förstärkning

B04-200

Förstärkning för lättreglar eller lättsyll utanför modul. 

B04-250

Klossförstärkning under bärande vägg av K-virke

B04-400

Förstärkning för lättsyll. 

B05-300

Livförstärkning av lättbalksände för beslag. 

B05-301

Livförstärkning för avväxkling. 

B06-400

Utkragande balkong. 

B06-500

Balkong med stöd. 

B07-100

Isoleringsprinciper för bjälklag. 

B09-200

Golvbjälke förstärkt hak del 1. 

B09-205

Golvbjälke förstärkt hak del 2. 

B09-300

Golvbalk upplagd på stålbalks underfläns del 1.

B09-305

Golvbalk upplagd på stålbalks underfläns del 2. 

B09-310

Golvbjälke förstärkt mot stålbalk del 1. 

B09-311

Golvbjälke förstärkt mot stålbalk del 2. 

B10-100

Montering av kortlingsrader

B11-100

Bjälklagsskarvar vid elementbygge.

B12-110

Reparation av felplacerade hål. 

B15-100

Installationer i REI60 bjälklag

B16-100

Montering av adarma profil 10

B17-100

Samverkansbjälklag

G06-200

Vinkelbeslag av hålplåtar. 

G06-210

Balksko standardtyper del 1.

G06-211

Balksko standardtyper del 2. 

G06-220

Balksko för Masonite Beams lättbalk vid lättbalk mot lättbalk. 

G06-230

Balksko för Masonite Beams lättbalk vid lättbalk mot limträ.

G09-100

Kantbalk för upphängt bjälklag och tak. 

G11-100

Avfasning av fläns på lättbalkände för beslag. 

T03-450

Förstärkning av utstick med hak del 1. 

T03-455

Förstärkning av hak del 2. 

T03-456

Förstärkning av hak på hammarband del 3. 

T03-460

Förstärkning av hak del 4. 

T03-470

Lättbalk med små hak och nocklask. 

T03-511

Livförstärkning för avväxling 

T03-810

Montering av beslag 140 x 140. 

T03-811

Montering av beslag 180 x 180. 

T03-812

Montage av beslag 270x180

T03-813

Skråspikning och skråskruvning. 

T06-200

Sendställda takåsar, teori och funktion. 

T06-210

Snedställda takåsar och detaljlösningar. 

T10-100

Vindförankring.

Y01-400

Hörnlösningar vägg. 

Y01-500

Isoleringsprinciper vägg. 

Y02-010

Lättbalkssyll på grundmur med isolerkärna del 1. 

Y02-011

Lättbalkssyll med grundmur med isolerkärna del 2. 

Y02-012

Lättbalkssyll på grundmur med isolerkärna del 3. 

Y02-013

Alternativa syllar på grundmur med isolationskärna del 4. 

Y02-014

Lättbalkssyll på grundmur med betongkärna del 5.

Y02-015

Lättbalkssyll på grundmur med betongkärna del 6.

Y02-016

Skarvning syll och hammarband

Y06-100

Upplag för tak del 1. 

Y07-010

Utfackningsvägg del 1. 

Y07-220

Utfackningsvägg, träsyll mot betongbjälklag. 

Y07-222

Utfackningsvägg, träsyll till håldäck. 

Y08-100

Tilläggsisolering av yttervägg. 

Y10-100

Vindförankring av vägg till grund

Y10-110

Infästning av reglar till syll och hammarband

Kontakta mig Henrik

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!