Miljö

Med Masonite Beams Flexibla Byggsystem kan du uppföra byggnader med låg klimatpåverkan. Det visar en ny studie utförd av Svenska Miljöinstitutet. Det gör Masonite Beams till det självklara valet när du vill uppföra klimatneutrala byggnader och göra ett bra val för kommande generationer.

Livscykelanalys på Masonite Beams Flexibla Byggsystem

Byggsystem som är resurssnåla, effektiva och i huvudsak består av trä – det är nyckeln till att bygga bostäder med låg klimatpåverkan. Detta visar en livscykelanalys utförd av Svenska Miljöinstitutet, där Masonite Flexibla Byggsystem visar på lägst CO2-avtryck av de sex byggsystem som hittils analyserats i Sverige. Läs mer om studien här! 


Resultatet från studien utförd av Svenska Miljöinstitutet där Masonite Beams Byggsystem visar på lägst klimatpåverkan.


Byggvarudeklaration 

Masonite Beams arbetar aktivt för att minska vår energi- och kemikalieanvändning och på så sätt förbättra vår EPD. Läs vår EPD här!

 

Certificeringar och miljömärkningar

Masonite Beams lättbalkar utgör grunden för Masonite Beams Flexibla Byggsystem. Samtliga lättbalkar är certificerade och har en rad olika miljömärkningar. 

  • BASTA 
  • Sundahus 
  • Byggvarubedömningen
  • Husproduktportalen 
  • PEFC™
  • FSC® C126567
  • Breeam

 

Vi finns med i Prodikt 

Masonite Beams lättbalkar finns med i hållbarhetsportalen Prodikt. I plattformen kan du enkelt jämföra olika byggprodukter och se lättbalkens klimatpåverkan. Vår akademimedlem Maria Block på BlockArk arkitekter berättar:

- För mig som arkitekt är hållbarhet något som verkligen driver mig i mitt dagliga arbete. Prodikt möjliggör nu äntligen för mig att rita ännu mer hållbara fastigheter med minskad klimatpåverkan, ökad nivå av cirkularitet och med den mänskliga hälsan i centrum. Allt detta i ett verktyg som enkelt tar mig från transparenta produktval till färdig sammanställning. 

Gör din egna jämförelse och hitta våra produkter här! 
 

Du hittar mer i vår handbok 

I vår lättbalkshandbok hittar du ett helt kapitel om miljö. Kapitlet är skrivet av miljö- och ekologiexperter inom bygg- och arkitektur. Du kan ladda hem lättbalkshandboken här! 

Vill du veta mer?

Masonite Beams har lång erfarenhet av certificeringar, miljömärkningar och hållbarhetsfrågor.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, kontaktlista hittar du här!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!