Brand

Byggnader uppförda med Masonite Beams Flexibla Byggsystem är brandsäkra. Masonite Beams byggsystem uppfyller upp till brandklass REI120. Beroende vilken brandklass som du vill uppfylla finns olika lösningar.

Brandskyddsfrågor för byggnader regleras i plan- och bygglagstiftningen. Syftet med brandskyddskraven är att:

  • förebygga uppkomst av brand
  • möjliggöra trygg utrymning vid brand
  • upprätthålla byggnadsdelars bärförmåga vid brand
  • minska risken för spridning av brand
  • underlätta släckning av brand

Samarbete med Europeiska brandinstitut

Masonite Beams har sedan lång tid samarbetat med flera av de europeiska brandinstituten för att bedriva forskning och utföra fullskaligprover på nya konstruktionslösningar. 

Brandprov utförd i labb av RISE på väggkonstruktion med Masonite Beams Flexibla Byggsystem

 

SPfit

Masonite Beams har varit med i utvecklingen av SPfit. Ett verktyg för att beräkna träkonstruktioners brandmotsånd enligt beräkningsmodellerna i Eurokod. I verktyget kan du enkelt beräkna brandmotståndet hos konstruktionslösningar med Masonite Beams Flexibla Byggystem. 

Lär dig mer om SPfit här! 

 

Databas av brandtester

Masonite Beams har under många år utfört ett stort antal brandprover. Vi har en bred databas av rapporter, studier och utlåtanden kring Masonite Beams Byggsystem i relation till brand. Utvalda lösningar som är brandtestade hittar du i filtreringsfunktionen här.

Hittar du ingen lösning i vår systemhandbok? Kontakta oss här! 

Brandprov i labb utförd på väggkonstruktion av RISE i Trondheim. 

 

Du hittar mer i vår handbok 

I vår lättbalkshandbok hittar du ett helt kapitel om brand och lättbalkar. Kapitlet är skrivet av brandexperter inom byggbranschen. Du kan ladda hem lättbalkshandboken här! 
 

Vill du veta mer?

Masonite Beams samarbetar tätt med brandkonsulter och brandinstitut. 
Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktlista hittar du här!

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!