Byggfysik

Bra ljuddämpning, brandskydd, fuktskydd och låg energiförbrukning är viktiga behov från många av våra beställare. Här kan du läsa om hur Masonite Beams byggsystem uppfyller kraven inom dessa områden.


 

Brandskydd

Byggnader uppförda med Masonite Beams Flexibla Byggsystem är brandsäkra. Masonite Beams byggsystem uppfyller upp till brandklass REI120. Beroende vilken brandklass som du vill uppfylla finns olika lösningar.

Läs mer om brand här!


 

Ljuddämpning – akustik

Masonite Beams genomarbetade byggsystem består av smarta byggdelar och knutpunkter för att dämpa ljud. Därför passar byggsystemet bra i fastigheter som har höga krav på akustik och ljudisolering. I flerbostadshusen Karlgård i Skellefteå med 57 bostadsrätter har Masonite Beams Flexibla Byggsystem uppnått ljudklass A för stegljud.

Läs mer om akustik här!

 


 

Låg energiförbrukning

Masonite Beams Flexibla Byggsystem möjliggör för byggnader med en låg energiförbrukning och minimala köldbryggor. Tack vare lättbalkens I-profil och dimensioner upp till 500 mm möjliggörs konstruktioner med mycket låga U-värden. 

Läs mer om energi här!

 


 

Vibrationer 

Byggnader uppbyggda med Masonite Beams Flexibla Byggsystem ger goda vibrationsegenskaper. Gäster upplever en bra komfort från hus byggda med vårt byggsystem. 

Läs mer om vibrationer här!

 


 

Miljö

Med Masonite Beams Flexibla Byggsystem kan du uppföra byggnader med låg klimatpåverkan. Det visar en ny studie utförd av Svenska Miljöinstitutet. Det gör Masonite Beams till det självklara valet när du vill uppföra klimatneutrala byggnader och göra ett bra val för kommande generationer.

Läs mer om miljö här!

 


 

Kontakta mig Henrik

Vill du att vi ska höra av oss?

Klicka här! Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ladda hem vår projekteringsanvisning!